Дейност 6

Обмен на опит и добри практики от Норвегия в областта на адаптация към изменението на климата

Включва провеждане на 5-дневно обучително посещение на 20 общински експерти в гр. Осло, Норвегия с цел трансфер на знания и опит и популяризиране на добри практики от Норвегия.

Създадени контакти с организации и институции по време на работните посещения.

Снимки свързани с дейнстта

Сподели:

Повече съдържание

Прати ни съобщение

bg_BGBulgarian