Дейност 7

Одит на проекта

Ще се осъществява независим одит за законосъобразното и целесъобразно изпълнение на проекта в съответствие с международните одиторски стандарти, при съблюдаване на изискванията на приложимото национално законодателство и съотносимите към него нормативни актове, осигуряващи принципите на прозрачност, устойчивост и добро финансово управление на проекта.

Сподели:

Повече съдържание

Прати ни съобщение

bg_BGBulgarian