Проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“

"РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА"

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021

Община Благоевград
301 197,57 лв. БФП
IDNA, Норвегия
154 999,30 лв. БФП и собствен принос
Община Кочериново
112 565,38 лв. БФП
Община Симитли
111 365,50 лв. БФП
Община Бобошево
112 469,86 лв. БФП

Общ бюджет на проекта: 792 597.61 лева (405 248,73 евро):

Безвъзмездна финансова помощ (БФП): 777 097,67 лева, от които:
- Съфинансиране от ФМ на ЕИП: 660 533,01 лева
- Съфинансиране от националния бюджет: 116 564,66 лева
Собствено финансиране от IDNA, Норвегия - 15 499,94 лева
Финансираща програма
"Опазване на околната среда и климатични промени" по ФМ на ЕИП 2014-2021г.
Програмен оператор
Министерството на околната среда и водите на Република България

Не ни е страх да опитаме нови неща

Пилотни Мерки

Мярка 1

Инсталиране на соларни системи за топла вода в 10 детски градини - в гр. Благоевград и селата Покровник, Церово и Зелен дол.


Мярка 2

Създаване на електронна база данни с публичен достъп и с възможност за актуализиране в реално време, включваща: 2 регистъра за зелената система и уличната растителност в града и 1 регистър на използваните горива.

Мярка 3

Инсталиране на соларни системи за топла вода в 8 детски градини и 3 социални заведения на територията на община Симитли.

Мярка 4

Пилотно въвеждане на домашно компостиране на биоразградими отпадъци в 600 домакинства на територията на общинa Бобошево.

Мярка 5

Пилотно въвеждане на домашно компостиране на биоразградими отпадъци в 600 домакинства на територията на общинa Кочериново.

Заедно във всичко!

Партньори