научи повече за

Нашите партньори

Община Благоевград

Община Благоевград е една от съставните общини на област Благоевград, съгласно
административно-териториалното деление на Република България. Общината е най-голямата по население и третата по територия в рамките на област Благоевград (с площ от 621 кв. км). Разположена е в Югозападна България, в най-западната част на Рило-Родопския масив и е съставена от 26 населени места – град Благоевград и 25 села. Градът се намира в долината на река Струма, на 360 м надморска височина в непосредствена близост до югозападните склонове на Рила. Като важен административен център на общината и на област Благоевград се намира на 100 км южно от София, на 27 км от границата с Република Северна Македония, на 80 км от границата с Република Гърция и на 200 км от Солун. През него минават основните международни пътища, свързващи България с Гърция и Република Северна Македония. Град Благоевград е най-големият град в региона и административен център на едноименната област и община Благоевград и един от най-важните икономически и културни центрове в Югозападна България. Той е важен културен, административен и индустриален център за цялата югозападна част на страната. Община Благоевград се намира в район, характеризиращ се със сравнително добре развита техническа и бизнес инфраструктура, развита образователна мрежа, демографски потенциал и възможности за икономическо развитие. 

Визията за развитие на общината е: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД – МОДЕРНА, ИНОВАТИВНА, СВЪРЗАНА И ЗЕЛЕНА ОБЩИНА, ОСИГУРЯВАЩА ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ ЗА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ И УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Община Симитли

Община Симитли се намира на 118 км южно от София в област Благоевград, на 15 км. от
областния център. Разположена е по средното течение на р.Струма, недалеч от Орановския
пролом. Важен фактор за развитието на общината са кръстопътните транспортни комуникации. През нея минава ЖП и магистралната линия София – Атина и отклонението за гр. Разлог и долината на р. Места през Предела. Четирите планини – Рила, Пирин, Малешевска и Влахина оформят нейните граници. Преобладава планински и полупланински релеф.  Околностите на град Симитли са богати на църкви и манастири. Във всяко едно от селищата на общината има църква. Повечето от тях са обявени за паметници на културата с местно значение, а с регионално значение е тази в село Мечкул. Това е предпоставка за развитие на туризма, както и големият брой минерални извори, които привличат голям брой туристи и са лечебни при редица заболявания. Общината има възлово транспортно значение. През нея се осъществяват пътни връзки по направления Разлог, Банско, Гоце Делчев, Драма, Сандански, Кулата, Солун, Атина – основни европейски коридори. Минералната вода се използва активно и за оранжерийно производство. В Симитли действа най-голямата в региона оранжерийна база за производство на зеленчуци и цветя. Профилиращите отрасли, в които работи по-голяма част от трудоспособното население са предимно в миннодобивната промишленост, дърводобив и дървообработване, текстилна промишленост и селско стопанство. Тенденциите в развитието на община Симитли е да се превърне в туристически и балнеоложки център. Факт е изграждането на модерни санаториуми за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични и кожни заболявания. Наред с това съществуват много добри предпоставки за развитие на еко туризъм. Запазената природа и бит на населението създават отлични условия за развитие и на селския туризъм.

Община Бобошево

Град Бобошево е разположен в Бобошевското поле, в географската област Долно поле на двата бряга на река Струма, близо до вливането в нея на река Джерман, в подножието на планината Влахина. Надморската височина на града е 380 метра. Отдалечен е на 63 километра от София, на 30 километра от Кюстендил, на 14 километра от Дупница и на 17 километра от Благоевград. Община Бобошево е с великолепни природни дадености и богато културно- историческо минало. Състои се от 12 населени места с административен център град Бобошево. В отрасловата структура на материалното производство преобладаващ отрасъл е селското стопанство с предимно развито овощарство /черешови насаждения/, зеленчукопроизводство, пчеларство, животновъдство, отглеждане на тютюн. Следват търговията и леката промишленост, която включва предимно хранително-вкусовата и дърводелска дейност.

Богатото културно историческо минало, добрите природни дадености (съчетание на река и планини) и запазената самобитност на високопланинските села позволяват провеждането и съчетаването на религиозен, пешеходен, културен, риболовен, селски и т. н. туризъм.

Община Кочериново

Община Кочериново се намира в югозападната част на Република България.
Разположена е от двете страни на средното течение на р. Струма и долната третина на р.
Рилска. На Север общината граничи с община Бобошево, на изток с община Рила, на запад с община Невестино и на юг с община Благоевград. Община Кочериново е една от деветте общини в границите на Кюстендилска област. Заема площ от 182,306 км2 и се подрежда на предпоследно място по територия в рамките на областта. Освен община Кочериново, в рамките на областта влизат и общините Кюстендил, Невестино, Рила, Дупница, Трекляно, Бобов дол, Сапарева Баня и Бобошево.Географското разположение, климатът и релефът на Община Кочериново предопределят наличието на благоприятни условия и предпоставки за приоритетно развитие на отделни отрасли на икономиката на общината, като селско стопанство, горско стопанство, дърводобив и дървопреработване, селски и еко туризъм, хотелиерство, преработка на селскостопанска продукция и други.

IDNA, Норвегия

IDNA е организация с дългогодишен опит в областта на консултантските
услуги и управлението на проекти с различна насоченост. Основните сфери на дейност на проектите с международно сътрудничество, изпълнявани от организацията, са свързани с кръговата икономика, предприемачеството, зелената енергия, производството, подкрепа за малки и средни предприятия. IDNA поддържа широка партньорска мрежа от експерти от цял свят, които притежават необходимата квалификация, опит и знания, за да предлагат ефективни и иновативни решения по редица обществено значими проблеми. Структурите на организацията работят съвместно и съдействат за създаването на политики в обществен интерес, като следват тенденциите в развитието на демографските процеси, икономиката и околната среда. Експертите на IDNA предоставят консултации в сферата на иновациите, секторите на енергетиката и отпадъците и развитието на малки и средни предприятия с цел създаване на работещи стратегии и извършване на надеждна оценка на ефективността на реализираните публични политики.

bg_BGBulgarian