Дейност 5

Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени

Включва разработване и въвеждане на 5 иновативни пилотни мерки в българските общини партньори в секторите енергетика (инсталиране на соларни системи за топла вода в общините Благоевград и Симитли), околна среда (създаване на дигитална база данни за зелената система с публичен достъп и възможности за актуализация в реално време в Община Благоевград) и управление на отпадъците (въвеждане на домашно компостиране на биоразградими отпадъци в общините Бобошево и Кочериново).

Доклад, изготвен от IDNA БГ

Доклад, изготвен от IDNA EN

Сподели:

Повече съдържание

Прати ни съобщение

bg_BGBulgarian