Дейност 3

Обучение за общински служители за повишаване на компетентността

Предвижда провеждането на 3-дневно обучение за общински служители с цел повишаване на техния капацитет за планиране и изпълнение на мерки за смекчаване и адаптация към измененията на климата (АИК) с обучители от Норвегия, притежаващи необходимия опит и експертиза в тази област.

Разработване на общински планове за намаляване на емисиите на парникови газове и АИК.

Сподели:

Повече съдържание

Прати ни съобщение

bg_BGBulgarian